Τίτλος: Ελένη Περάκη-Θεοχάρη
Καλλιτέχνης: Περάκη-Θεοχάρη Ελένη
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1949
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Ρόμβος
Τοποθεσία: Αθήνα