Τίτλος: Ελένη Περάκη-Θεοχάρη
Καλλιτέχνης: Περάκη-Θεοχάρη Ελένη
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1958
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Ζυγός
Τοποθεσία: Αθήνα