Τίτλος: Μυρτώ Ξανθοπούλου: "Μπουφάν"
Καλλιτέχνης: Ξανθοπούλου Μυρτώ
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2020
Χώρος Διεξαγωγής: Το Οχτώ
Τοποθεσία: Αθήνα
Παρατηρήσεις: Μαζί με τον Κώστα Τζημούλη