Τίτλος: "Art Espagnol Contemporain"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1961
Χώρος Διεξαγωγής: Palais des Beaux-Arts
Τοποθεσία: Βρυξέλλες, Βέλγιο