Τίτλος: Κώστας Πλακωτάρης: "Υδατογραφίες"
Καλλιτέχνης: Πλακωτάρης Κώστας
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1948
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Ρόμβος
Τοποθεσία: Αθήνα