Τίτλος: "Τα Καΐκια που Πληγώναμε"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Πολεμικό Καταφύγιο Αδάμαντα
Τοποθεσία: Μήλος
Επιμέλεια: Τζανετουλάκου Φαίη, Ευθυμίου Τζίμης, Στουπάθης Κώστας.
Παρατηρήσεις: Ορίζοντας Γεγονότων. Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.