Τίτλος: Γιώργος Σικελιώτης
Καλλιτέχνης: Σικελιώτης Γιώργος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1960
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Ζυγός
Τοποθεσία: Αθήνα