Τίτλος: Άλκης Γκίνης
Καλλιτέχνης: Γκίνης Άλκης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1961
Χώρος Διεξαγωγής: Σύνδεσμος Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Καβάλας
Τοποθεσία: Καβάλα