Τίτλος: Γιώργος Ζογγολόπουλος
Καλλιτέχνης: Ζογγολόπουλος Γιώργος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1948
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Εκθέσεων Ζαχαρίου
Τοποθεσία: Αθήνα