Τίτλος: Όπυ Ζούνη: "Texture-Illusion"
Καλλιτέχνης: Ζούνη (Σαρπάκη) Όπυ
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1984
Χώρος Διεξαγωγής: Galerie Samy Kinge
Τοποθεσία: Παρίσι, Γαλλία