Τίτλος: Αντώνης Κανάς: Έκθεσις Ζωγραφικής
Καλλιτέχνης: Κανάς Αντώνης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1950
Χώρος Διεξαγωγής: Παρνασσός
Τοποθεσία: Αθήνα