Τίτλος: "Nuove Tendenze dell΄ Arte in Grecia"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1959
Χώρος Διεξαγωγής: Galleria San Carlo
Τοποθεσία: Νάπολη, Ιταλία
Παρατηρήσεις: Έκθεση της Ομάδας "Gruppo Sigma"