Τίτλος: Τάκης Κατσουλίδης: "Μεγεθύνσεις"
Καλλιτέχνης: Κατσουλίδης Τάκης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1973
Χώρος Διεξαγωγής: Καλλιτεχνικό Πνευματικό Κέντρο "Ώρα"
Τοποθεσία: Αθήνα