Τίτλος: "Outlook"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2003
Χώρος Διεξαγωγής: Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων, Μουσείο Μπενάκη-Κτήριο οδού Πειραιώς, Το εργοστάσιο Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Καλλιτεχνικός διευθυντής Ιωακειμίδης Χρήστος
Παρατηρήσεις: Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.