Τίτλος: "Τόπος και Μορφή: Απόψεις της σύγχρονης γλυπτικής στην Ελλάδα με έργα από τη συλλογή Παρασκευά"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2003
Χώρος Διεξαγωγής: Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών Βούρου-Ευταξία
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Ντένης Ζαχαρόπουλος