Τίτλος: Γιώργος Μούγιος
Καλλιτέχνης: Μούγιος Γιώργος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1957
Χώρος Διεξαγωγής: Παρνασσός
Τοποθεσία: Αθήνα