Τίτλος: Νίκος Κεσσανλής: "Les Phantasmagories de l΄ identite de Nikos"
Καλλιτέχνης: Κεσσανλής Νίκος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1965
Χώρος Διεξαγωγής: Galerie Lacloche
Τοποθεσία: Παρίσι, Γαλλία