Τίτλος: Γιώργος Βακαλό
Καλλιτέχνης: Βακαλό (Βακαλόπουλος) Γιώργος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1946
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Παρνασσός
Τοποθεσία: Αθήνα