Τίτλος: Γιώργος Βακαλό
Καλλιτέχνης: Βακαλό (Βακαλόπουλος) Γιώργος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1958
Χώρος Διεξαγωγής: Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Χαλκίδας
Τοποθεσία: Χαλκίδα