Τίτλος: "Ομαδική Έκθεση"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1944
Χώρος Διεξαγωγής: Άσυλο του Παιδιού
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη
Παρατηρήσεις: Η τεκμηρίωση της έκθεσης προέκυψε από τον κατάλογο της αναδρομικής έκθεσης του Γιώργου Βακαλό με τίτλο "Γιώργος Βακαλό: Το θέλγητρο της γραφής", Αθήνα 1994.