Τίτλος: "6 contemporary greek painters"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1946
Χώρος Διεξαγωγής: British Council
Τοποθεσία: Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο