Τίτλος: "Η Ελλάς σήμερα"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1959
Τοποθεσία: Marburg, Γερμανία