Τίτλος: Μη Διαθέσιμος Τίτλος
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Έθνος
Ημ/νία Δημοσίευσης: 29/06/1958
Αρθρογράφος: Παναγιωτόπουλος Σπ.
Προέλευση: Αρχείο Διοχάντης (Φάκελος Βέρας Χουτζούμη)
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει το έντυπο υλικό στο αρχείο. Το άρθρο είναι κομμένο.