Τίτλος: Γεύση από Μεσαίωνα για ένα γλυπτό
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Η Εφημερίδα των Συντακτών
Ημ/νία Δημοσίευσης: 05/01/2018
Αρθρογράφος: Ζαφειρόπουλος Κώστας
Προέλευση: Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης
Γλώσσες: Ελληνική