Τίτλος: Art Club Buys Oil Painting
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Tucson Arizon
Ημ/νία Δημοσίευσης: 27/05/1960
Προέλευση: Αρχείο Κωνσταντίνου Ξενάκη
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή.