Τίτλος: Εκθεση της Κας Βάσως Κατράκη
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Ο Πάροικος Καΐρου
Ημ/νία Δημοσίευσης: 09/12/1955
Προέλευση: Αρχείο Οικογένειας Βάσως Κατράκη
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή.