Τίτλος: Μη Διαθέσιμος Τίτλος
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: Cimaise (Art et architecture actuels)
Τεύχος: 52
Μήνας Έκδοσης: Mars - Avril
Έτος Έκδοσης: 1961
Προέλευση: Αρχείο Διοχάντης (Φάκελος Αχιλλέα Απέργη)
Γλώσσες: Γαλλική, Αγγλική, Γερμανική, Ισπανική
Παρατηρήσεις: Αποδελτιωμένο έντυπο