Τίτλος: Τάκης Κατσουλίδης
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: Επιθεώρηση Τέχνης
Έτος Έκδοσης: 1958
Αρθρογράφος: Πέτρης Γιώργης
Προέλευση: Αρχείο Τάκη Κατσουλίδη
Γλώσσες: Ελληνική