Τίτλος: 3 Χρόνια Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: Στον Μύλο
Τεύχος: 18
Μήνας Έκδοσης: Μάϊος
Έτος Έκδοσης: 1994
Αρθρογράφος: Ιωάννου Μαρία