Τίτλος: Η Πανελλήνιος Έκθεσις
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Ελεύθερον Βήμα
Ημ/νία Δημοσίευσης: Sun Nov 03 00:00:00 EET 1929
Αρθρογράφος: Παπαντωνίου Ζαχαρίας
Προέλευση: Atelier Σπύρου Βασιλείου
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει το έντυπο υλικό στο αρχείο.