Τίτλος: Σώχος, Γουναρό, Λαμέρας, Μπουζιάνης, Παπαδημητρίου
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Στέγη Καλών Τεχνών και Γραμμάτων
Τόπος Έκδοσης: Αθήνα
Έτος Έκδοσης: 1957
Αριθμός Σελίδων: 20
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Ελληνική