: Δέκα οκτώ Έλληνες χαράκτες
: Κατάλογος
: Υάκινθος
: Αθήνα
: 1980
: 43
: Γρηγοράκης Νίκος
: Αρχείο Νίκου Γρηγοράκη, Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
: Ελληνική