Τίτλος: Δέκα οκτώ Έλληνες χαράκτες
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Υάκινθος
Τόπος Έκδοσης: Αθήνα
Έτος Έκδοσης: 1980
Αριθμός Σελίδων: 43
Συγγραφείς/Κείμενα: Γρηγοράκης Νίκος
Προέλευση: Αρχείο Νίκου Γρηγοράκη, Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Ελληνική