Τίτλος: Γ. Νικολακόπουλος
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Κέντρο Τέχνης και Λόγου Πανσέληνος
Τόπος Έκδοσης: Θεσσαλονίκη
Έτος Έκδοσης: 1979
Αριθμός Σελίδων: 8
Προέλευση: Κέντρο Τέχνης και Λόγου Πανσέληνος
Γλώσσες: Ελληνική