Τίτλος: Stavros Mihalarias Art: "Πίνακες Ελλήνων Ζωγράφων & Αντικείμενα Τέχνης, Νοέμβριος 1990"
Είδος: Βιβλίο
Έκδοση: Stavros Mihalarias Art
Τόπος Έκδοσης: Αθήνα
Έτος Έκδοσης: 1990
Αριθμός Σελίδων: 152
Προέλευση: Αρχείο Παύλου Σάμιου
Γλώσσες: Ελληνική, Αγγλική
Παρατηρήσεις: Στο πλαίσιο της δημοπρασίας πραγματοποιήθηκε έκθεση των έργων στο Κτίριο Τέχνης Σταύρου Μιχαλαριά από 16-25 Νοεμβρίου 1990.