Τίτλος: Βέργος: Δημοπρασία Νεοελληνικής Ζωγραφικής, Γλυπτικής, Ιστορικών και Φιλελληνικών Αντικειμένων, Δεκέμβριος 2019
Είδος: Βιβλίο
Έκδοση: Βέργος
Τόπος Έκδοσης: Αθήνα
Έτος Έκδοσης: 2019
Αριθμός Σελίδων: 184
Προέλευση: Βέργος
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Η έκθεση πραγματοποιήθηκε από 7-9 Δεκεμβρίου 2019 στο Ζάππειο Μέγαρο.