Τίτλος: Larousse Encyclopedia of Modern Art- Art and Mankind
Είδος: Βιβλίο
Έκδοση: Paul Hamlyn
Τόπος Έκδοσης: Λονδίνο, Μ. Βρετανία
Έτος Έκδοσης: 1965
Αριθμός Σελίδων: 444
Συγγραφείς/Κείμενα: Huyghe Rene, Francastel Pierre, Brion Marcel, Huyghe Lydie, King Evelyn, Evershed Emily, Wiet Gaston, Essad-Arseven Sophie, Polaillon-Kerven Gisele, Gray Basil, Auboyer Jeannine, Gray Basil, Paul-David Madeleine, Wilhelm Jacques, Dorival Bernard, Florisoone Michel, Cassou Jean, Champigneulle Bernard, Elgar Frank, Goldscheider Cecile, Humbert Agnes,
Προέλευση: Αρχείο Διοχάντης (Φάκελος Αχιλλέα Απέργη)
Γλώσσες: Αγγλική