Τίτλος: XXIIIe Salon de la Jeune Sculpture 1971
Είδος: Κατάλογος
Τόπος Έκδοσης: Παρίσι, Γαλλία
Έτος Έκδοσης: 1971
Αριθμός Σελίδων: 268
Συγγραφείς/Κείμενα: Collin Daniel, Allemand Maurice, Chevalier Denys
Προέλευση: Αρχείο Διοχάντης (φάκελος Αχιλλέα Απέργη)
Γλώσσες: Γαλλική