• Αργυρού-Λυμπεροπούλου Ευγενία
  • Βικάτος Σπύρος
  • Παπαδόπουλος Λεωνίδας
  • Σπηλιωτόπουλος Βασίλειος
  • Τόμπρος Μιχάλης