Τίτλος: Έκθεση Γραφικών Τεχνών
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Καλλιτεχνικό Πνευματικό Κέντρο "'Ωρα"
Τόπος Έκδοσης: Αθήνα
Έτος Έκδοσης: 1971
Προέλευση: Αρχείο Μάρθας Χριστοφόγλου
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνεται δειγματολόγιο χαρτιών.