Τίτλος: Coulentianos: Sculptures
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Galerie de France
Τόπος Έκδοσης: Παρίσι, Γαλλία
Έτος Έκδοσης: 1962
Αριθμός Σελίδων: 44
Συγγραφείς/Κείμενα: Vailland Roger
Προέλευση: Αρχείο Μάρθας Χριστοφόγλου
Γλώσσες: Γαλλική