Τίτλος: Donated Works (1971-1980)
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Museum of Contemporary Art "Skopje"
Τόπος Έκδοσης: Σκόπια, Γιουγκοσλαβία
Έτος Έκδοσης: 1980
Αριθμός Σελίδων: 126
Συγγραφείς/Κείμενα: Aleksoska Zaharinka
Προέλευση: Αρχείο Διοχάντης (Λουμίδη)
Γλώσσες: Αγγλική, Σλοβένικα