Τίτλος: Τώνης Π. Σπητέρης: "Ανταποκρίσεις καλλιτεχνικά βιώματα"
Είδος: Βιβλίο
Έκδοση: Πολύπλανο
Τόπος Έκδοσης: Αθήνα
Έτος Έκδοσης: 1977
Αριθμός Σελίδων: 176
Συγγραφείς/Κείμενα: Σπητέρης Τώνης, Καραβία Μαρία
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Ελληνική