Τίτλος: Yannis Grammaticopoulos
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Galerie De L' Universite
Τόπος Έκδοσης: Παρίσι, Γαλλία
Έτος Έκδοσης: 1976
Αριθμός Σελίδων: 36
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Γαλλική