: Μαρία Χατζηγάκη
: Χατζηγάκη Μαρία
: Solo
: 1959
: Γκαλερί Ζυγός
: Αθήνα