Τίτλος: Μαρία Χατζηγάκη
Καλλιτέχνης: Χατζηγάκη Μαρία
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1959
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Ζυγός
Τοποθεσία: Αθήνα