Τίτλος: "Το Δέντρο, Πηγή Έμπνευσης, Αφορμή Δημιουργίας στην Ελληνική Τέχνη"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1993
Χώρος Διεξαγωγής: Πινακοθήκη Ε. Αβέρωφ Μέτσοβο
Τοποθεσία: Γλυφάδα
Επιμέλεια: Κολοκοτρώνης Γιάννης
Παρατηρήσεις: Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.