Τίτλος: Τάκης Μάρθας
Καλλιτέχνης: Μάρθας Τάκης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1959
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Ζυγός
Τοποθεσία: Αθήνα