Τίτλος: "Διεθνής Έκθεση"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1959
Χώρος Διεξαγωγής: Πανεπιστήμιο Virginia
Τοποθεσία: Charlottesville (Virginia), USA