Τίτλος: Γιάννης Γαΐτης
Καλλιτέχνης: Γαΐτης Γιάννης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1954
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα του Ξενοδοχείου Κεντρικόν
Τοποθεσία: Αθήνα